درخواست محصول و کالا ( عمده فروشی )

با ارسال درخواست تامین محصول و یا کالا به صورت عمده شما میپذیرید که به فروشنده و یا تولید کننده کالا و محصول موردنظرتان ضمانت نامه بانکی بدهید . ( اگر در خواست تامین محصول به صورت جزئی و خرده را دارید نیازی به ضمانت نامه بانکی نمی باشد ) .