• تا زمانی که هم کارفرما و هم بازرگان، سفارش را تایید نکرده اند، هم کارفرما و هم بازرگان می‌توانند به صورت یک‌طرفه اقدام به لغو سفارش کنند. ولی اگر بعد از آغاز پروژه و نیاز به ارائه یا دریافت اطلاعات ضروری و لغو یک طرفه از سوی بازرگان، امتیاز منفی برای وی به دنبال خواهد داشت. در صورت عدم پاسخگویی کارفرما بعد از تایید بازرگان، بازرگان باید درخواست حل اختلاف دهد.
  • در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و بازرگان و ارجاع موضوع به کارشناس تاجرکل برای حل اختلاف، تیم حل اختلاف تاجرکل پس از بررسی سفارش و پیام‌ها و قرارها و نظرات کارفرما و تاجرکل ، تصمیم نهایی را در خصوص پروژه اتخاذ می‌کند. کارفرما و تاجرکل با عضویت و فعالیت در سایت، متعهد شده و موافقت می‌کنند که نظر نهایی تیم حل اختلاف را پذیرفته و به آن احترام بگذارند.
  • اگر سفارشی به طور کامل و مطابق با اطلاعاتی که به طور شفاف در توضیحات آن آمده است به کارفرما تحویل شده باشد ولی کارفرما از پذیرفتن سفارش امتناع کند، تاجرکل می‌تواند مورد را جهت بررسی و تعیین تکلیف به بخش حل اختلاف سایت ارجاع دهد؛ در این صورت تصمیم نهایی درخصوص پذیرفتن یا نپذیرفتن این سفارش بر عهده بخش حل اختلاف تاجرکل است.
  • در صورت تأخیر در تحویل سفارش (نسبت به زمانی که در زمان ثبت سفارش مشخص می‌شود)، حق برای کارفرما جهت لغو سفارش محفوظ خواهد بود؛ حتی اگر بازرگان تا آن زمان بخشی از کار را پیش برده باشد و یا پس از موعد آن را تکمیل نیز کرده ‌باشد.

تبصره: اگر انجام تغییرات درخواستی کارفرما و یا عدم ارائه به‌موقع اطلاعات موردنیاز برای انجام سفارش از سوی کارفرما دلیل بر گذشتن موعد تحویل سفارش باشد، این بند نافذ نخواهد بود.

  • اگر سفارش به گونه ای که قرار بوده، تحویل نگردد، ولی تا موعد تحویل سفارش، زمانی باقی مانده باشد و بازرگان مدعی باشد که می تواند سفارش را در این زمان اصلاح کرده و تحویل دهد، فرصت اصلاح سفارش به بازرگان داده می شود.
  • در صورتی که سفارش تکمیل گردد مبلغ آن به بازرگان منتقل می‌شود، بنابراین امکان پیگیری اعتراض پس از تکمیل سفارش وجود ندارد. لذا نیاز است کارفرما قبل از تکمیل سفارش به طور کامل موارد تکمیلی را بررسی کرده و در صورت نیاز درخواست اصلاح برای آن سفارش ثبت کند. بدیهی است، سفارش‌هایی که تا سه روز پس از تحویل، درخواست اصلاح نگیرند و به صورت خودکار تکمیل شوند نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.
  • در صورتی که اطلاعات تماس و یا اطلاعات حساب بانکی بین کارفرما و بازرگان مبادله شده باشد، امکان حل اختلاف از سفارش سلب می شود و در صورت عدم حل اختلاف به صورت دوستانه بین کارفرما و بازرگان ، کارشناس حل اختلاف تصمیم نهایی را به اقتضای شرایط، هم برای تعیین تکلیف سفارش و هم برای تخطی از قوانین سایت اتخاذ خواهد نمود.
  • رعایت ادب و احترام متقابل در کلیه‌ی ارتباطات در سایت الزامی است و در صورت عدم رعایت این موضوع در یک سفارش، سفارش به نفع طرف مقابل قابل تکمیل یا لغو خواهد بود. اگر این موضوع از هر دو طرف دیده شود، تفاوتی ندارد که شروع کننده، کدام طرف سفارش بوده است و تصمیم‌گیری نهایی برعهده‌ی کارشناس حل اختلاف خواهد بود. مصادیق مشخص نقض این بند، توهین به طرف مقابل با زیر سوال بردن نیت، معلومات و…، استفاده از الفاظ رکیک و نامناسب و مواردی از این دست هستند.
  • رفتار احساساتی غیرحرفه‌ای بازرگان و عدم توانمندی وی در مدیریت حرفه‌ای پیش‌برد سفارش و ارتباط با کارفرما، مستقل از کار انجام شده، حق لغو سفارش را در اختیار کارشناس حل اختلاف قرار می‌دهد.
  • درخواست های حل اختلاف در ساعات اداری قابل بررسی و پیگیری هستند.