ثبت نام در دوره کارآموزی بازرگانی و تجارت

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : gif, jpeg, png, jpg.

با ثبت نام در دوره آموزشی فوق میپذیرم که از جزوات و محتواهای آموزشی ارائه شده از سوی تاجر کل استفاده نمایم .